Šlápota

Turistický kroužek Šlápota
Letošní první Šlápota se velmi vydařila. Počasí bylo trochu aprílové, ale trochu deště nás nevyvede z míry ????. A tak jsme vyrazili na vycházku ve složení Jiřík, Robík, Lukyn, Radim a Elenka.
Šlápotu jsme zakončili ve škole , kde na nás čekaly sportovní disciplíny.
Alena Růžičková