Skřítek PODZIMNÍČEK

Dne 17. 10. se žáci třídy PŠI rozhodli využít příjemného podzimního počasí. Hodinu EV strávili ve venkovní učebně. Každý si vytvořil svého skřítka PODZIMNÍČKA. Venku se nám velmi líbilo a doufáme, že bude ještě spousta krásných podzimních dnů.
Veronika Průšová