Školní kolo pěvecké soutěže

Školní kolo pěvecké soutěže na Základní a Praktické škole U Trojice se v letošním roce neslo v ,,nesoutěžním“, avšak radostném duchu.
Žáci všech věkových kategorií se na tuto společnou událost chystali od začátku nového roku v hodinách hudební výchovy.
Někteří zpívali ve skupinách, našli se však i odvážlivci, kteří se postavili před mikrofon samostatně. Ti, kteří tolik odvahy neměli, si mohli v průběhu akce společně zazpívat tři písničky, které poctivě nacvičovali ve svých třídách.
Všem pedagogickým pracovníkům a především dětem díky za příjemně prožité dopoledne.
Lenka Přibylová