Školní družina, oddělení IV.

Měsíc květen nám nabídnul mnoho krásných dní naplněných sluníčkem a rozkvetlou přírodou. Využili jsme toho a vydali se v rámci školní družiny na několik vycházek v okolí naší školy a parku. Každý z žáků si v přírodě našel něco oblíbeného, někdo lavičku k odpočinku či pohoupání na houpačce a jiný si zvolil třeba natrhání kytiček pro maminku.
Za školní družinu
Hana Caklová
 
Jednou z dalších aktivit, kterou jsme vyzkoušeli ve školní družině byla i práce s hlínou v keramické dílně. Tato činnost přispívá k upevňování jemné motoriky, trpělivosti i rozvíjí fantazii žáků. Pro naši aktivitu jsme vybrali tvořítko ve tvaru autíčka. Celý postup práce včetně nabarvení a vypálení se nám vydařil k naší spokojenosti.
Ráda bych tímto poděkovala paní učitelce Martině Kočové za pomoc a spolupráci při této činnosti.
Hotová keramická autíčka poslouží žákům jako krásný dárek ke Dni otců 18.6.
Hana Caklová