Školní družina, oddělení IV

Školní družina, oddělení IV
V rámci školní družiny IV jsme si každé úterý zacvičili dětskou jógu za doprovodu relaxační hudby, plyšových zvířátek a kompenzačních pomůcek. Naučili jsme se jednoduché jógové pozice, správnému držení těla, nácviku klidného dýchání a jak uvolnit organismus od napětí.
Měsíc červen byl speciálně věnován různým relaxačním technikám, odpočinku a čerpání energie ze sluníčka.
Krásné a pohodové prázdniny!
Caklová Hana