Školní družina, oddělení IV

Měsíc červen patřil v rámci kroužku jógy relaxačním technikám a opakování, kdy jsme si připomněli všechny již probrané jógové pozice – hora, letadlo, žirafa, čáp, kopec, střecha, papoušek, krokodýl a kobra.
Žáci cvičili ásany s nadšením, radostí a s úsměvem ve tváři. Tyto pohodové okamžiky se odrážely v naprostém soustředění všech přítomných.
Závěr posledního kroužku jsme věnovali relaxaci a uvolnění organismu na podložce za doprovodu meditační hudby se zvuky přírody. Společnost nám dělali také naši plyšoví kamarádi. Odměnou za letošní cvičení nám byla četba jógové pohádky „Světluška“ a předání jógových diplomů.
Hana Caklová