Školní družina, oddělení II.

V rámci školní družiny jsme si vyzkoušeli aktivitu v hodu barevných míčků na daný terč a cíl. Za pomoci kartonu, temperových barev, dřevěné násady a motouzu si žáci postupně sestavili a vyrobili pomůcku, která jim následně posloužila pro základ pohybové hry s terči a míčky. Každý z žáků si postupně otestoval své kondiční schopnosti na vytrvalost, přesnost a rychlost hodu. Všichni si aktivitu s dobrou náladou užili a byli náležitě pyšní na své úspěchy v této hře.
Hana Caklová, Vladimíra Vydláková a Marcela Jirková