Škola bude v provozu i po 14.10.2020

                                   Provoz školy je od 14.10.2020 nezměněn!!!!                                         

Vážení rodiče,
na naši školu se nevztahuje omezení provozu škol, o kterém rozhodla Vláda ČR od 14. 10. 2020.
Žáci naší školy se i nadále vzdělávají podle stanoveného rozvrhu. Obědy ve školní jídelně jsou zajištěny. Je zajištěn i dohled nad žáky, kteří se nestravují a zůstávají o polední přestávce ve škole.
Školní družina je od 14. 10. do 23.10. 2020 v nouzovém provozu (od 26. 10. do 1. 11. Jsou podzimní prázdniny). Pro žáky, kteří ji navštěvovali, zajistíme v případě zájmu ranní a odpolední hlídání. Více vám sdělí třídní učitelé.
Děkujeme za pochopení
vedení školy