Sázení lípy.

Žáci Základní školy a Praktické školy U Trojice, Havlíčkův Brod se 19. 10. 2018 zúčastnili krajského projektu Vysaďme strom a oslavili tak 100. výročí vzniku samostatné republiky. Slavnostním vysazením lípy se zároveň připojili k oficiálnímu pokusu o nový český rekord, který bude zapsán do České knihy rekordů. Tento den si jednotlivé třídy připravily i drobné projekty spojené se vznikem samostatné republiky, státními symboly či s naším národním stromem a s ochranou životního prostředí. Ve spolupráci s Technickými službami Havlíčkův Brod našli vhodné místo v blízkosti školy, které připravil k sázení pan školník. Pěvecký sbor se postaral o kulturní vložku a žáci praktické školy o drobné občerstvení. Projektem žila celá škola i město. Nová lípa bude žákům připomínat naši státnost a sepětí s našimi předky.