Sametové posvícení třídy ZII

Projektový den Sametové posvícení
Pečení, stolování, hodování, práce na interaktivní tabuli a s pracovními listy, výroba posvícenských
koláčků, tak to vše zažili žáci ze třídy ZII během projektového vyučování v pátek 18. 11. 2022. Všichni
jsme si tento den užili.
Marta Kocmanová, Veronika Štědrá a Lenka Pevná