Sametové posvícení třídy S VI

Projektový den třídy S VI s názvem Sametové posvícení se velmi vydařil. Po přivítání následovalo povídání o tradicích a zvycích, které souvisí s posvícenskou tématikou. Poté se žáci věnovali pracovním listů, na stejné téma. Následovalo pečení posvícenských koláčů, které žáky velmi bavilo.
Po zakončení projektového dne si žáci své posvícenské koláče odnesli domů.
Kateřina Štefánková