RODINÁŘE KRAJE VYSOČINA

Účastníme se nového projektu Kraje Vysočina, který je určen široké veřejnosti, především rodinám s dětmi.

Jedná se o webináře – RODINÁŘE KRAJE VYSOČINA (promoplakátky naleznete v přílohách), které budeme organizovat pravidelně každý čtvrtek ve spolupráci s odborníky a lektory z oblasti rodinného životaRODINÁŘE jsou zdarma a připojit se může každý.

Odkaz na přihlášení ( bude aktivní od 8.2.2020 )

 https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

 První RODINÁŘ bude odvysílán 11. února od 16:00 do 17:30 hod. s úvodním slovem pana radního Jana Tourka.