Putování za špekáčkem

Projektový den ,,Putování za špekáčkem“, který se uskutečnil ve třídě S VI. se podařil. Žáky po zahájení projektového dne čekala dlouhá procházka s rozcvičkou a návštěvou dětského hřiště. Poté žáci pokračovali na předem určené místo, na kterém se uskutečnilo opékání špekáčků, skákání na trampolíně a další venkovní aktivity. Kateřina Štefánková