Půjdem spolu so Betléma

V pátek 11. 12. 2020 se zúčastnily třídy S III., S IV. a S V. školního projektu Půjdem spolu do Betléma.
Přestože program realizovaný Chaloupkami Horní Krupá, proběhl na naší škole a ne v dobové chaloupce, nic to neubralo na předvánoční atmosféře. Žáci se seznámili s vánočními zvyklostmi a tradicemi, o nichž mnozí ještě nikdy neslyšeli. Zaujalo je házení střevícem, našlápnutí na sekyrku, pouštění lodiček z ořechových skořápek nebo prostírání štědrovečerního stolu a svazování nohou stolu provazem.
Žáci si mohli prakticky vyzkoušet různé vánoční zvyky, vše na vlastní kůži zažít a vnímat všemi smysly jednotlivé předměty, které se týkají vánoc. Část projektu proběhla i ve venkovním prostředí. Žáci podle indicií měli za úkol najít Betlém. Všem se společně podařilo dojít až k Betlému, který byl připraven z přírodního materiálu.
Žáci s nadšením dokázali plnit zadané činnosti. Při výrobě vánoční dekorace na stůl si žáci procvičili fantazii, zručnost i jemnou motoriku. Zdobené jablíčko si s nadšením odnesli domů.
Marie Ledvinková