Ptačí budky

Pro nadcházející jarní dny jsme si v rámci školní družiny IV vyrobili z připravených šablon ptačí budky s ptáčky a krmením. K výrobě jsme použili čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, nůžky a směs zrníček pro ptactvo.
Všichni byli s výsledkem své práce spokojeni a pracovali s radostí.
Hana Caklová, Vlasta Dočekalová