Protiklady kolem nás

Třída SI. úspěšně ukončila spolupráci se svými projektovými partnery z MŠ Košice, MŠ Legionowo, ZŠ Sierpc a z MŠ Okrouhlice na eTwinningovém projektu „Protiklady kolem nás“.
Při společných aktivitách se děti zábavnou formou učily každý měsíc novou dvojici protikladů. Využívali různých kreativních činností, kvízů, básniček i pohybových her. Projekt se prolínal všemi výukovými předměty.
Byl to velmi pěkný projekt. Nejvíce se dětem líbilo společné online setkání, při kterém si děti navzájem ukazovaly, co se již v průběhu projektu naučily. Došlo i na společné básničky.
Z týmové spolupráce vzniklo mnoho krásných výstupů např. pexeso, e-book, slovník protikladů, společná básnička.
V novém školním roce plánujeme pokračovat v naší spolupráci při dalším eTwinningovém projektu.
Moc se na spolupráci těšíme.
Na aktivity z projektu se můžete podívat zde:
Renáta Koumarová