Projektový den ,,Vítáme podzim“

Projektový den ,,Vítáme podzim“ třídy SVI se velmi vydařil. Den jsme začali dlouhou procházkou, během které jsme pozorovali změny, které v přírodě čaruje podzim. Následně se žáci zapojili do různých pohybových aktivit. Odměnou bylo opékání špekáčků.
Kateřina Štefánková