Projektový den - město.

Výroba města probíhala 14 dní. Žáci hledali na internetu a v knihách informace o Havlíčkově Brodě. Vyhledávali jednotlivé památky v Havlíčkově Brodě a vytvářeli si vlastní knihu. Na procházce městem si ukázali konkrétní stavby.