Projektový den „Hruštička“

Ve středu 9. září si žáci tříd S II a Z I zpestřili začátek  školního roku projektovým dnem „Hruštička“.

Od rána jsme si povídali o podzimu, o ovoci, které nyní dozrává a pak jsme společně šli do cvičné kuchyňky , kde jsme si zpracovali přinesené hrušky. Žáci se aktivně zapojili do mytí, loupání a krájení hruštiček, pod dozorem pedagogů si uvařili hruškovou přesnídávku a také puding, který si snědli na svačinku. Zručnější děvčata umyla a utřela nádobí a uklidila s pomocí kuchyňku. Po svačině jsme měli pracovní aktivity ve třídách a na závěr dne jsme si společně zazpívali. Děti byly jako vždy nadšené a již se těší na další projektový den, který plánujeme na konec září.