Projektové učení

 

Jednou z moderních forem výuky je projektové vyučování, jež je pro žáky nejen výzvou, ale také velkou motivací. Své o tom ví i paní učitelka Renáta Koumarová, která se svými žáky ze třídy S1 pracuje od roku 2015 na projektech v rámci programu eTwinning. 

Aby si rozšířila své poznatky o projektovém učení a načerpala další inspiraci, již pak využije v práci se svými žáky, zúčastnila se pětitýdenního e-learningového kursu nazvaného Project-Based Learning to Enhance Key Competences (Projektové vyučování na podporu rozvíjení klíčových kompetencí). Tento kurs organizovaly Efi Saltidou a Kornélia Lohyňová v rámci Teacher Academy na platformě School Education Gateway.

Díky kursu měla možnost naučit se mnoho nového a sdílet své zkušenosti s vyučujícími z celého světa, neboť se jej účastnili učitelé nejen z Evropy, ale i třeba Mexika, Indie aj. Nově nabyté poznatky zužitkuje v práci se svými žáky.