Projektové dny v ZI

V listopadu měla třída ZI dva projektové dny, zaměřené na pracovní aktivity. V keramické dílně jsme se seznámili s hlínou a připravovali dárky pro rodiče, za pomoci paní vychovatelky Merglové. Ve třídě jsme pracovali s přírodními materiály jako jsou větvičky, šišky, kaštany, děti krájely různé druhy ovoce, které jsme si usušili a vyrobili si z něho věneček na dveře. Děvčata modelovala, kluci montovali různé stroje, společně skládali obrázky z dřevěné tyčinkové stavebnice.
Společné aktivity se nám moc líbily a doufáme, že se dárečky rodičům budou také líbit.
Renata Lehanková