Projekt "Ruce a hlína".

V letošním školním roce se žáci třídy SIV. zúčastnili třídního projektu „Ruce a hlína“. Našli v něm poučení, zábavu, zlepšily své manuální dovednosti, trošku se ušpinili, rozvíjeli svou fantazii a kreativitu. Často pobývali v přírodě, kde si ukázali horninové vrstvy, provedli archeologické vykopávky. Ve třídě si pověděli legendu „O Golemovi“ a následně si ho i vyrobili z keramické hlíny. Z keramické hlíny si dokázali také vytvořit kuličky hliněnky a pěkně si s nimi zacvrnkat. Vyzkoušeli si i práci na hrnčířském kruhu – to byla velká legrace. Při distanční výuce se děti s pomocí prezentace seznámily s výrobou cihel. Nebo zhlédly film o krtkovi. A jako završení celého projektu bylo dovádění při „Bahenních hrátkách“. Někdo se stal blátivým kuchařem, někdo sochařem a někdo architektem. Nechali se strhnout i rodiče. Rodičům patří velké díky za ochotu, spolupráci a nadšení. Jste skvělí.