Projekt ptáci

Projekt Ptáci - třída SIII
Třída S III. se v rámci svého projektu tematicky zaměřila na ptactvo. Snahou projektu bylo přiblížení života a druhů ptáků – domácích, běžných a stěhovavých. Pojetí projektu se žákům velmi líbilo, nadšeni byli nejen z výukové, ale i z pohybové a tvořivé části.
Dana Holasová, Štěpánka Hloušová