Projekt Ovoce a zelenina

Na konci listopadu proběhl ve třídách SII a SVII projekt Ovoce a zelenina- po celý rok je nám príma. Cílem projektu bylo motivovat žáky k užívání ovoce a zeleniny v kuchyni, jako náhražky např. za sladkosti a jiné, nezdravé potraviny. Proběhla krátká přednáška s ukázkou méně známých druhů ovoce a zeleniny spojené s ochutnávkou.
Projektový den se vydařil, žáci byli aktivní, zapojovali se do všech aktivit, rádi pracovali na nové interaktivní nástěnce, kterou jsme pořídili.