Projekt MenSI

V rámci projektu MenSI jsme prováděli sebehodnocení připravenosti naší školy na výuku v oblasti digitálních technologií.
Použili jsme k tomu dotazníky SELFIE, které vyplňovalo vedení, učitelé a žáci. Za využití nástroje SELFIE pro školy nám byl udělen otevřený digitální odznak.