Projekt „Malí cestovatelé“.

Žáci třídy S1 paní učitelky Koumarové se rozhodli poznat krajinu svých přátel ze Slovenska a Polska. Spolu vytvořili projekt s názvem „Malí cestovatelé“, ve kterém se blíže seznámí nejenom s některými krásnými místy v naší vlasti, ale i se zajímavými místy na Slovensku a Polsku. 

Každý z týmu si vytvoří maskoty – reportéry. Jejich úkolem bude sbírat materiály pro cestopisnou knihu a předkládat projektovým partnerům reportáže s informacemi o krásách našich vlastí. Důležitou součástí projektu bude také zadávání a plnění úkolů spojených s naším projektem, tím si žáci osvojí své nabyté znalosti.