Projekt „Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si Smrkovníka“.

20. října si na celém světě připomínáme den, který je věnován stromům. Stromy jsou důležité pro náš ekosystém, pro celou naši, kdysi zelenou, planetu. Třída S1 paní učitelky Koumarové si na tento den připravila projekt „Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si Smrkovníka“. Třída si připomněla, jak je důležité se o stromy starat. Žáci si prohlédli obrázkové knihy, poslechli si krátkou pohádku o lese, přesadili si malý smrček, který jim věnoval jeden hodný pan hajný. Zatím bude smrček v květináči ve třídě, ale až povyroste, vrátí ho děti zpět do přírody. Podpoří tak kdysi zelenou Vysočinu. Žáci si také na nástěnku vytvořili krásný barevný strom. Tento projekt byl součástí velkého mezinárodního eTwinningového projektu, kterého se třída S1 spolu s partnery ze Slovenska a i Česka účastní. Tento projekt je zaměřen na ekologii a klimatické změny na naší planetě. Projekt nese příznačný název „Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka“. Pokud se budeme o naši planetu starat, tak jako žáci třídy S1, určitě se naše planeta opět zazelená J.