Projekt Čáp bílý

Žáci třídy SIII plnili úkoly v rámci projektu Čáp bílý.
Projekt byl motivován na roční období – odlet stěhovavých ptáků – konkrétně čápa bílého. Byla rozvíjena týmová spolupráce mezi pedagogy, asistentem pedagoga a žáky s postižením (s ohledem k individuálním schopnostem žáků).
Projektový den se vydařil, žáci byli velmi spokojeni a nadšeni tímto tématem. Vše se podařilo úspěšně začlenit do výuky a skvěle propojit.
Dana Holasová