Program v knihovně

Třída S V se zúčastnila pěkné akce ve specializovaném oddělení KKV Multimédia.
Hudební téma pod názvem Cesta za písničkou bylo všem velice blízké.
Program žáky jednoduchou formou seznámil s vývojem hudby a hudebních nástrojů.
Kvízy a hry, kdy bylo nutné se soustředit a poznat zvuk, všichni zvládali překvapivě velice dobře. Zazněly zvuky nehudební i muzikální, nástroje technické i hudební, písničky z pohádek či filmů.
V závěrečné části tohoto pásma si každý žák s nadšením vyrobil svůj hudební nástroj.
Z roličky, kterou si žáci se zájmem vyzdobili a naplnili kuličkami hrachu, vznikla velice pěkná zvuková pomůcka. Následně svůj výrobek mohli prakticky vyzkoušet. Rytmickými zvuky společně doprovodili písničku Tři citrónky. Všichni obdrželi pochvalu od pracovnic knihovny i od paní učitelky za snahu a šikovnost.
Pohodově prožitý čas v knihovně uběhl a museli jsme se rozloučit.
Děkujeme paním knihovnicím Bobkové a Horákové za velice pěkně připravený program.
Třída S V