Přípravná třída ZŠ a ZŠS

Zápis do 1. ročníku základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod vyhlašuje zápis do 1. ročníku základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální pro školní rok 2022/2023.
Termín: 4. – 29. 4. 2022
V základní škole poskytujeme vzdělávání ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením, ve třídě pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými poruchami učení a chování.
Základní škola speciální je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.
Přípravný stupeň základní školy speciální nahrazuje dětem s těžkým a středně těžkým postižením vzdělávání v mateřské škole. Chodit sem můžou od 5 let.