Příprava bramboráků

Za zimního počasí se žáci třídy Praktické školy jednoleté domluvili, že si v rámci předmětu Práce v domácnosti připraví bramboráky. Práce jim šla od ruky už při samotném škrábání a strouhání brambor...???? Připravili si těsto a pak už jen smažili a smažili.....
Bramboráky se moc povedly a společně jsme si na nich pochutnali.