Prezentace naší školy na Konferenci SchooLink 2021

Ve dnech 3. a 4. prosince se zúčastnila paní ředitelka Kubátová a paní učitelka Koumarová mezinárodní konference SchooLink 2021. Jejím cílem bylo předávání zkušeností s rozvojem kompetencí pro život ve 21. století pomocí mezinárodní spolupráce a inovativních přístupů ke vzdělávání. Paní učitelka Koumarová účastníkům konference přiblížila práci se žáky s nejtěžšími formami postižení.