Přejeme vám krásné léto.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v novém školním roce.
Přejeme vám krásné léto.
Kolektiv zaměstnanců školy