Přání od třídy SI

Krásný a šťastný rok 2022 přeje spolužákům, zaměstnancům školy a všem lidem dobré vůle
Třída SI