Práce v domácnosti

V rámci dnešní hodiny předmětu Práce v domácnosti si třída PŠI uvařila čokoládový pudink. Nejdříve jsme si šli nakoupit potřebné potraviny a pak jsme se dali do díla. Pracovali všichni. Pudink byl vynikající, což dokazují přiložené fotografie.
Už teď se těšíme na další pobyt v naší školní kuchyňce.
Za třídu PŠI
Veronika Průšová