Práce s přírodním materiálem

V rámci pracovního vyučování jsme se ve třídě SVII zaměřili na práci s přírodním materiálem, nasbírali jsme si kaštany, žaludy, přinesli kukuřici a šípek. Z těchto přírodnin jsme vyráběli panáčky, tvořili obrazy a z papíru vyráběli draky. Už se těšíme, až si vyrazíme ven a draka si pustíme.
Renata Lehanková