Práce s hlínou v keramické dílně

Jednou z dalších aktivit, kterou jsme vyzkoušeli ve školní družině byla i práce s hlínou v keramické dílně. Tato činnost přispívá k upevňování jemné motoriky, trpělivosti, zručnosti i rozvíjí fantazii žáků. Pro naši aktivitu jsme vybrali tvořítka ve tvaru zvířátek, dopravních prostředků a oblíbeného srdíčka. Celý postup práce včetně nabarvení a vypálení se nám vydařil k naší spokojenosti. Rádi bychom tímto poděkovali paní asistentce Martině Kočové za pomoc a spolupráci při této činnosti. Práce nám šla od ruky a už se moc těšíme na další tvoření tentokrát s jarní tematikou.
Hana Caklová, Vladimíra Vydláková a Marcela Jirková