Poznáváme všemi smysly

Ve třídě SIV proběhl projektový den Poznáváme všemi smysly. Projekt byl zaměřený na třídění a zařazování slov, obrázků či předmětů do kategorií ovoce/zelenina a hledání společných charakteristik.
Projektový den lze označit z pohledu žáků i pedagogických pracovníků za velmi zdařilý. Po úvodním seznámení s programem dne, jsme náš projektový den začali vyplňováním pracovních listů, kde jsme procvičovali barvy i třídění jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. Následně se žáci věnovali poznávání ovoce a zeleniny podle tvaru, hmatem i čichem a také jsme si povídali o tom, co se ze kterého druhu ovoce či zeleniny vyrábí. Poté jsme společně suroviny rozkrájeli a uspořádali pohoštění ve formě ovocného a zeleninového salátu. Zábavná forma učení se dětem velmi líbila.
Za třídu SIV
Lucie Hávová