Pouštění draků u Pohledu

Třída ZIII vyrazila před prázdninami pouštět draky. Jejich cílem se stala nedaleká vesnice Pohled a kopec u Sv. Anny. Bohužel počasí bylo natolik hezké, že draci nelétali. Naštěstí jsme mohli využít krásného počasí jinak, a po procházce poutní stezkou jsme si vydlabali dýně a opekli špekáčky. Všichni jsme si to moc užili. Děkujeme absolventkám naší školy Terezce a Káje, že vyrazily s námi, moc nás to potěšilo.
Soňa Velíškova