Postav, co chceš a umíš

Školní družina, oddělení IV
Žáci ve školní družině přiložili pilně ruce k dílu při práci se stavebnicemi na téma
„Postav, co chceš a umíš“. S výsledkem svého snažení byli všichni spokojeni a fantazie žáků pracovala na plné obrátky.