Podzimní dobrodružství

Děti ze třídy S III. zažily dne 14. 10. v rámci projektového dne podzimní dobrodružství. Cílem bylo zapojit
podzimní přírodniny do různých úkolů a sportovních aktivit. Projekt byl umocněn prožitkovým
příběhem prostřednictvím postavičky skřítka. Hezkým závěrem byla společná výroba přírodního
obrazu.
Dana Holasová, a Hana Kynclová