Pečení perníčků

Projektový den s názvem „Pečení perníčků“ lze označit z pohledu žáků i pedagogických pracovníků za velmi zdařilý. Po úvodním seznámení s programem dne jsme si v rámci navození vánoční atmosféry připomněli tradiční zvyky, symboly Vánoc i čas, který zbývá do Štědrého dne. Poté žáci začali za doprovodu vánočních koled vyrábět vánoční přání dle vlastní fantazie.
Pro mlsné jazýčky jsme napekli také perníčky a společně je nazdobili.
Za třídu SIV Lucie Hávová