Opékání špekáčků

Projektový den ,,Opékání špekáčků“, který se uskutečnil ve třídě S VI se velmi podařil. Žáci si po zahájení projektového dne zopakovali pravidla chování v obchodě a poté napsali seznam potravin, které je třeba nakoupit.
Po úspěšném nákupu se žáci přesunuli k samotnému opékání špekáčků, aktivitám venku a samotnému hodování na opečené dobrotě.
Kateřina Štefánková