Ohňostroj cestou necestou

Poslední Šlápotu v letošním roce jsme zakončili ohňostrojem. Během naší procházky jsme zapálili prskavky. Děti měly malý ohňostroj, byly nadšené a spokojené. Za odměnu si užily zábavu na dětském hřišti. Domů jsme odcházeli plni dojmů.
Přejeme všem krásné svátky a pevné zdraví do nového roku 2022
za kroužek Šlápota Alena Růžičková