Odlet čarodějnic

Poslední dubnový den jsme si zpestřili vyučování čarodějnickým tématem. Seznámili jsme se se zvyky a tradicemi kolem pálení čarodějnic. Po objasnění tohoto zvyku, si každý žák vybarvil obrázek s čarodějnicí na koštěti. Když byli všichni dostatečně namotivováni, vyrobili si z březových větví koště. Než došlo k večernímu odletu, vyzkoušeli si žáci na koště nasednout a házení koštětem. Nakonec měli možnost připravit ohniště, rozdělat oheň, přikládat do ohně, opéct jablka a uhasit ho. Na závěr jsme si popovídali, z jakého stanoviště /odkud/ budou žáci večer startovat svá košťata.