Od pravěku po raketu

V budově Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jsme společně s žáky ze tříd SIV a SVII shlédli výstavu s názvem ,,Od pravěku po raketu".
Jednalo se o interaktivní výstavu, která má své návštěvníky seznámit s historií obalů. Na osmi panelech byl popsán vývoj obalů v jednotlivých historických obdobích - od lovců a sběračů, přes středověk až po současnost.
Nejvíce se zalíbila elektronická hra ,,Ukaž, jak umíš třídit".
Lucie Petríková