Ocenění Národní i Evropskou Quality Label za úspěšné eTwinningové projekty

 
V dnešním rychle se měnícím světě vzdělávání hrají eTwinningové projekty klíčovou roli v podpoře mezinárodní spolupráce, kreativity a inovace. Mezi ty úspěšné, které získaly Národní a Evropské ocenění Quality Label za rok 2023 patří projekty vzniklé na naší škole "Share our local heritage", "Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky" a "Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem". Tyto projekty, které propojují základní a mateřské školy z různých evropských zemí, představují ukázkový příklad toho, jak může mezinárodní spolupráce obohatit vzdělávací procesy a podpořit rozvoj klíčových dovedností u žáků.
Projekt "Share our local heritage" se zaměřil na sdílení a poznávání místního kulturního dědictví jednotlivých zemí zapojených do projektu. Našimi partnery byli žáci z Rumunska, Španělska a Česka. Společně jsme pracovali na aktivitách, které nám umožňovali objevovat a porozumět historickým a kulturním tradicím v našich zemích.
Projekt "Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky" se zaměřil na propojení pohádkového světa se světem reálným u nás a na Slovensku. Tento projekt podpořil nejen kreativitu a originalitu, ale také mezikulturní porozumění a schopnost spolupráce.
Projekt "Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem" se zaměřil na seznámení žáků s vlastnostmi různých látek, které se nacházejí běžně kolem nás. V rámci projektu jsme spolu s partnery ze Slovenska a Polska připravovali a realizovali různé vědecké experimenty a aktivity.
Všechny tři projekty vynikaly svou kreativitou a snahou o originalitu.
Jedním z nejdůležitějších aspektů těchto projektů byla aktivní mezinárodní spolupráce. Tato spolupráce nám umožnila navázat nová přátelství.
Projekty "Share our local heritage", "Z pohádky do pohádky - Z rozprávky do rozprávky" a "Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem" jsou vynikajícími příklady toho, jak eTwinningové iniciativy mohou obohatit vzdělávací procesy a podpořit rozvoj klíčových dovedností u žáků. eTwinningové projekty nejen spojují žáky a učitele z různých zemí, ale také podporují kreativitu, originalitu a využití moderních technologií, což je klíčové pro budoucnost vzdělávání.
Renáta Koumarová