Obraz pro rodiče

V rámci školní družiny IV si žáci zahráli na abstraktní malíře a za pomoci šablon si vyrobili obraz pro rodiče na téma „Jarní tulipány ve váze“. Místo štětců a barev jsme použili dřívka, lepidlo, nůžky, barevné papíry a květinové listy ze starých kalendářů. Žáci pracovali s nadšením a velkým soustředěním. Na výsledek své práce byli všichni náležitě pyšní.
Hana Caklová a Vlasta Dočekalová