Návštěva z Rumunska a USA

V pondělí 9. 5. nastal dlouho očekávaný den. Do naší školy zavítaly speciální pedagožky Oana a Alina z rumunského města Lugoj. V rámci programu Erasmus+ absolvují v naší škole týdenní pobyt, kdy proběhne tzv. stínování (job shadowing).
První den se k nám připojili ještě naši přátelé z Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou. Navštívila nás americká lektorka Saemyi se zástupcem ředitele světelské akademie. Saemyi je rovněž speciální pedagog a již delší dobu si přála se do naší školy podívat.
Úvodní den pobytu v naší škole patřil vzájemnému poznávání. Naše vzácná návštěva se seznámila nejprve s vedením školy, poté proběhlo setkání se žáky a zaměstnanci školy. Žáci je přivítali kulturním vystoupením a malým dárečkem.
Po prohlídce školy a obědě následovalo posezení s pedagogickým sborem. Navzájem jsme si představili vzdělávací systémy České republiky, Rumunska a USA. Nejvíce jsme porovnávali systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kolegyním z Rumunska jsme trochu záviděli jejich systém komplexní péče - ve škole mají žáci k dispozici lékaře, zdravotní sestru, psychologa, fyzioterapeuta i několik logopedů. Vlastní dva autobusy, kterými svážejí žáky do školy.
Poutavé bylo rovněž vyprávění Saemyi, která nám prozradila něco ze svého života a způsob, jak se dostala do České republiky prostřednictvím Fulbrightovy komise.
Celé setkání se neslo ve velmi přátelském duchu.
V následujících dnech bude Oana a Alina sledovat, jak probíhá výuka v naší škole.
Eva Kořínková