Návštěva terapeutické dílny v Tisu.

13. listopadu navštívila Mgr. Koumarová Renáta a asistentka pedagoga Caklová Hana terapeutickou dílnu v Tisu, kde se seznámily se zavedením a uplatněním Axmanovy techniky v praxi.
Axmanova technika modelování keramickou hlínou je určena pro soby se speciálními potřebami, převážně pro nevidomé a mentálně postižené osoby. Hlína se modeluje pouze dlaněmi a prsty bez keramických pomůcek a vody.
Jde o patentovanou techniku vynalezenou v roce 2000 Štepánem Axmanem.